O nama

Područje LAG-a Neretva pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a čine ga ukupno 7 gradova i općina: gradovi Metković, Opuzen, Ploče  te općine Kula Norinska, Pojezerje Slivno i Zažablje. Područje LAG-a Neretva ima površinu od 412.57 km2 ili 23,15% površine Dubrovačko – neretvanske županije te u svom sastavu broji 56 naselja. Prema popisu stanovništva 2011. godine na području LAG-a Neretva živi 35.672 ili gotovo 30% ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije.

LAG Neretva osnovana je 17.12.2012. godine kao nastojanje ruralnih gradova i općina u dolini Neretve za primjenu procedura LEADER pristupa. Pravni status LAG-a NERETVA je udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana s područja doline Neretve.

Specifičnost područja LAG-a Neretva je u tome što je to područje glavno poljoprivredno područje čitave Dubrovačko-neretvanske županije u kojoj je ključno voćarstvo, prvenstveno uzgoj citrusa (pretežito mandarina), a istovremeno i osjetljivo područje zbog ihtiološko-ornitološkog rezervata u jugoistočnom dijelu delte, a pretežito je i NATURA 2000 područje. Dodatna specifičnost područja je i bogatstvo kulturno-povijesne baštine područja LAG-a, što je rezultat burne povijesti obilježene grčkom i rimskom kolonizacijom te prepletanjem različitih utjecaja tijekom povijesti (crkveni redovi, Iliri, Venecija, Dubrovačka Republika i dr.).

 U svom budućem djelovanju, kao i do sada, LAG Neretva posebnu pozornost posvetit će animaciji lokalnih dionika i njihovoj edukaciji kako bi zacrtani i definirani ciljevi Lokalne razvojne strategije LAG-a Neretva bili što uspješnije postignuti.

Vizija LAG Neretva

LAG Neretva područje konkurentne poljoprivrede, malog i srednjeg gospodarstva, očuvane kulturne baštine, poduzetnih i sposobnih stanovnika te područje ugodno za rad i življenje“.

O nama

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA NERETVA (LAG NERETVA) je osnovana 17.12.2012. godine kao nastojanje ruralnih gradova i općina u dolini Neretve za primjenu procedura EU LEADER programa za ruralni razvoj.

Kontaktirajte nas

Adresa: Jasenska 2/b, 20355 Opuzen
Telefon: +385 20 610 504
E-mail: lagneretva@gmail.com

Financiranje

Copyright © 2019 LAG Neretva. Sva prava zadržana.