Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do 17. travnja 2022. godine isključivo putem e-pošte na adresu: info@lagneretva.com s naznakom „LAG NATJEČAJ-MJERA- 1-1-1“.


S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Pitanja pristigla na službenu e-mail adresu LAG-a sa odgovorima: