Lokalna akcijska grupa Neretva dana 22. siječnja 2021. godine objavljuje Tehničku izmjenu 3. LAG Natječaja za provedbu Mjere 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Izmjene LAG Natječaja odnose se na izmjenu Plana nabave sukladno uputstvima i odlukama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

IZMJENJENA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA: