Lokalna akcijska grupa Neretva dana 16. rujna 2019. godine objavljuje tehničku izmjenu 2. LAG Natječaja za provedbu Mjere 1.1.1.  “ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Izmjene LAG Natječaja odnose se na brisanje i izmjenu dijela teksta Natječaja, te na dodatna pojašnjenja i izmjenu Priloga I. i Priloga IV. natječajne dokumentacije.

IZMJENJENA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA: