Lokalna akcijska grupa Neretva 17. ožujka 2022. godine objavljuje Natječaj za provedbu mjere 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Neretva za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 811.684,80 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti dok najviša ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 36.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave; trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javnim ustanovama neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola); udrugama koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerskim zajednicama koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

Prihvatljivi korisnici moraju imati sjedište na području LAG-a Neretva što uključuje gradove Metković, Opuzen i Ploče, te općine Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.

Podnošenje prijava na LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. traje od

19. travnja 2022. godine do 13. lipnja 2022. godine.

Na e-mail LAG-a info@lagneretva.com  potencijalni prijavitelji mogu do 24. svibnja 2022. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj. Postavljena pitanja s odgovorima biti će objavljena na službenoj stranici LAG-a Neretva www.lagneretva.com.

Informativna radionica održat će se pojedinačno u dogovoru sa zainteresiranima.

Prezentacija LAG natječaja za provedbu mjere 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,  nalazi se u nastavku:

Tekst natječaja i pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti ispod: