Foto: Google

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede.

Pravilnikom objavljenim na e-Savjetovanju, propisuju se detaljne odredbe vezane uz provedbu pravila ekološke poljoprivrede, postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela, postupci kontrolnih tijela u okviru provedbe kontrole i po provedenoj kontroli ekološke proizvodnje i proizvoda, sadržaj kontrolnih lista i zapisnika o kontrolama, izvještaji o provedenoj kontroli, katalog sankcija sadržaj, oblik i način vođenja baze podataka o ekološkom poljoprivrednom reprodukcijskom materijalu, rokove i obrasce za dostavu podataka i način odobrenja izuzeća od pravila ekološke proizvodnje, postupak upisa subjekata u Upisnik subjekata, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika subjekata, izuzeća predviđena člankom 28. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, te izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda.

U e-Savjetovanje možete se uključiti OVDJE