Pitanja s jasno naznačenom referencom na Natječaj LN_3-1-1 moguće je poslati od dana objave natječaja do 30. kolovoza 2019. godine isključivo putem e-pošte na adresu info@lagneretva.com sa naznakom „LAG NATJEČAJ-MJERA-3-1-1“.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

Pitanja i odgovori pristigli na službenu e-mail adresu LAG-a: