Pitanja s jasno naznačenom referencom na Natječaj LN_1-1-1 moguće je poslati od dana objave natječaja do 14. listopada 2019. godine isključivo putem e-pošte na adresu info@lagneretva.com sa naznakom „LAG NATJEČAJ-MJERA-1-1-1“.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Pitanja i odgovori pristigli na službenu e-mail adresu LAG-a: