Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do 18. veljače 2021. godine isključivo putem e-pošte na adresu: info@lagneretva.com s naznakom „LAG NATJEČAJ-MJERA-1-1-1“.


S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Pitanja i odgovori pristigli na službenu e-mail adresu LAG-a: