Lokalna akcijska grupa Neretva 03. rujna 2019. godine objavljuje IZMJENU 1. LAG Natječaja za provedbu Mjere 3.1.1.  “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Upravni odbor LAG-a Neretva na 24. sjednici održanoj 02. rujna 2019. godine donio je Odluku o izmjeni LAG Natječaja za provedbu Mjere 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koji je objavljen 24. srpnja 2019. godine pod referentnom oznakom LN_3-1-1. Izmjene Natječaja odnose se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG Natječaj.

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 30. rujna 2019. godine.

LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:

  • tekst na 1. stranici “Verzija:  1.0” mijenja se i sada glasi: “Verzija:  1.1”;
  • tekst na 1. stranici “Datum: 24. srpnja 2019. godine” mijenja se i sada glasi: “Datum: 03. rujna 2019. godine”;
  • tekst na 18. stranici u poglavlju 4.1 “Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od  08. kolovoza 2019.g. a najkasnije do 09. rujna 2019.g. na adresu:” mijenja se i sada glasi: “Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od  08. kolovoza 2019.g. a najkasnije do 30. rujna 2019.g. na adresu:“;

Izmijenjeni tekst natječaja nalazi se u prilogu