KONAČNA RANG LISTA ZA MJERU 3.1.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

Upravni odbor LAG-a Neretva na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2020. godine donio je jednoglasnu Odluku o odabiru projekta za tri projektne prijave prijavljene na LAG Natječaj za Mjeru 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih...

RADIONICA ZA TIPOVE OPERACIJA 6.2.1. i 6.4.1.

Dalmaconsult d.o.o. Vas poziva na radionicu/besplatne konzultacije za tipove operacija 6.2.1. i 6.4.1. iz PRR RH koja će se održati u srijedu 10. lipnja 2020. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama LAG-a Neretva, Jasenska 2/b Opuzen (zgrada Poljopromet d.o.o.)...